CÔNG TY TNHH GIẤY TÍN PHÁT
TIN PHAT PAPER CO.,LTD
CUNG CẤP: GIẤY IN, GIẤY VĂN PHÒNG...

291 Phan Đình Phùng,P15,Q Phú Nhuận, Tp HCM
Phone: (028) 39954261 hotline: 0908900522
Web: WWW.giaytinphat.com
Mail: giaytinphat@yahoo.com.vn

book GIẤY IN , GIẤY VĂN PHÒNG / KÍCH THƯỚC GIẤY

NHẢN HIỆU

ENOVA
EKN
NIPPON
YFY
HANSOL
DAIO

KÍCH THƯỚC

A0 841 x 1189mm
A1 594 x 841mm
A2 420 x 594mm
A3 297 x 420mm
A4 210 x 297mm
A5 148 x 210mm

SIDE
WWW.giaytinphat.com
Mail: giaytinphat@yahoo.com.vn